فایل ورد موتورهای کششی جریان مستقیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد موتورهای کششی جریان مستقیم :

دید کلی :
پس از آنکه ورنر زیمنس (Werner Von Siemens) در سال 1866 موفق به اختراع ژنراتور الکتریکی و در نتیجه تولید توان الکتریکی از نظر اقتصادی شد, ایده استفاده از توان الکتریکی در حمل و نقل برقی در ذهنش درخشید


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته الکترونیک

فایل ورد موتورهای کششی جریان مستقیم

 

مقدمه:

پس از آنکه ورنر زیمنس (Werner Von Siemens) در سال 1866 موفق به اختراع ژنراتور الکتریکی و در نتیجه تولید توان الکتریکی از نظر اقتصادی شد, ایده استفاده از توان الکتریکی در حمل و نقل برقی در ذهنش درخشید.برای اولین بار در 31 می 1879 اولین لکوموتیو جریان مستقیم در شهر برلین با قدرت 2/2 کیلو ولت ولتاژ 150 ولت برای مسیری بطول 300 متر مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

از سال 1892, جریان مستقیم با ولتاژ 600 ولت برای سرویس دهی به سیستم های حمل و نقل شهری تشخیص داده شد. پس از آن با تولید جریان متناوب برای اولین بار در سال 1928 اولین سیستم یکسوساز چرخشی (Rotary Rectifier) مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1960 برای اولین بار از یکسوسازهای سیلیکونی بهره جستند.در سال 1965 برای اولین بار در مونیخ از سیستمی با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت با روش کنترل CATC (Continuous Automatic Train Control) استفاده شد. ولتاژ جریان مستقیم 600 ولت توسط یک چاپر تریستوری تغذیه می شد. و در سال 1984 از تعداد 165 لکوموتیو با کلاس مشخصه (107) 7E با سیستم کنترل چاپر و ولتاژ 3000 ولت جریان مستقیم برای سرویس حمل و نقل در آفریقای جنوبی استفاده شد که هم اکنون مشغول سرویس دهی می باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

درایوهای ترکشن

موتورهای تراکشن جریان مستقیم

سیستم های حمل و نقل الکتریکی DC

 

 

 

فایل ورد موتورهای کششی جریان مستقیم
فهرست مطالب

موتورهای تراکشن جریان مستقیم 1

تاریخچه سیستم های حمل و نقل الکتریکی DC 1

2-2) موتور جریان مستقیم با تحریک موازی 3

شکل (1-2) مشخصه گشتاور الکتریکی و جریان آرمیچر بر حسب سرعت   موتور تحریک موازی 4

2-3) موتورهای جریان مستقیم با تحریک مجزا 5

2-3-1) معادلات ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا 6

شکل (2-2) مدل ماشین تحریک مجزا با فرض خطی بودن مشخصه مغناطیسی 6

در زیر به نحوه ی  کنترل موتور در دو ناحیه مذکور  می پردازیم: 7

الف) ناحیه اول موتوری 7

2-3-3) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا درحالت ژنراتوری 9

الف) ناحیه اول ژنراتوری 9

شکل (5-2) منحنی مشخصه های ژنراتور در حالت توان ثابت در ناحیه اول 11

شکل (6-2) منحنی مشحصه های ژنراتور در حالت گشتاور ثابت در ناحیه اول 12

ب) ناحیه دوم ژنراتوری 13

ج) ناحیه سوم ژنراتوری 14

شکل (7-2) منحنی مشخصه های ماشین در ناحیه دوم ژنراتوری 15

شکل (8-2) منحنی مشخصه های ماشین در ناحیه سوم ژنراتوری 15

2-4) موتور جریان مستقیم با تحریک سری 15

2-4-2) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک سری در حالت موتوری 17

در زیر بنحوه کنترل موتور در دو ناحیه موتوری می پردازیم. 17

الف) ناحیه اول موتوری 17

ب) ناحیه دوم موتوری 18

شکل (10-2) منحنی مشخصه های ماشین سری در ناحیه اول موتوری 19

شکل (11-2) مقاومت قابل تنظیم برای کنترل ماشین در ناحیه دوم موتوری 19

شکل (12-2) منحنی مشخصه های ماشین سری در ناحیه دوم موتوری 20

2-4-3) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک سری در حالت ژنراتوری 20

نحوه کنترل ژنراتور در سه ناحیه مذکور می پردازیم: 20

ناحیه اول ژنراتوری 20

شکل (14-2) منحنی مشخصه های ماشین سری در ناحیه اول ژنراتوری در حالت گشتاور ثابت 22

ناحیه دوم ژنراتوری 22

ناحیه سوم ژنراتوری 22

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی