فایل ورد طراحی و مقادیر نامی موتور و مبدل در سیستم های کششی القایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد طراحی و مقادیر نامی موتور و مبدل در سیستم های کششی القایی :

دید کلی :
دانلود مقاله رشته الکترونیک با عنوان فایل ورد طراحی و مقادیر نامی موتور و مبدل در سیستم های کششی القایی


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته الکترونیک

فایل ورد طراحی و مقادیر نامی موتور و مبدل در سیستم های کششی القایی

 

 

مقدمه

برای یک سیستم 600 ولتف هر نیمه هادی نشان داده شده شامل دو تریستور یا دیود سری شده می باشد که به خاطر مقاومت در برابرگذارهای ولتاژ خط می باشد. این مدار اینورترمک– موری(MC  Mury) استاندارد است که با افزودن مقاومت R1 و دیود D1 تغییر یافته است که اینها به شارژ ولتاژ خازن کموتاسیون C1 هنگام کموتاسیون جریان بار کمک می کند. تریستور M1¬ مسیر جریان اصلی برای حالت موتوری (عبور توان از طرف AC به طرف DC) می باشد. تریستور A1, خازن C1, سلف L1 و دیود D2 مسیر جریان کموتاسیون را تشکیل می دهند. این مسیر, مسیر عبور جریان بار را از SCR اصلی برای تقریباً 60 میکرو ثانیه منحرف می کنند تا اینکه تریستور فرصت کافی برای قطع را داشته باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

معیار طراحی موتور

طراحی موتور و اینورتر

سیستم های تراکشن القایی

مقایسه بین پارامترهای دو موتور

 

 

 

 

فایل ورد طراحی و مقادیر نامی موتور و مبدل در سیستم های کششی القایی
فهرست مطالب

مشخصه های مورد نظر سیستم تراکشنن الکتریکی مناسب بدین صورت خلاصه می شود: 8

الف) چگالی گشتاور بالا [N.m/kg] , چگالی توان بالا [Kw/Kg], کمترین ابعاد. 8

ب) ناحیه توان ثابت وسیع, کمترین توان ظاهری اینورتر [KVA]. 8

پ) راندمان بالا. 8

5-2-2) معیار طراحی موتور 12

ب) نسبت طول رتور به قطر رتور   13

جدول (1-5) تأثیر نسبت طول به قطر رتور   بر مشخصه های موتور ( P.U.) 13

جدول (2-5) تأثیر تعداد شیارهای استاتور بر مشخصه های موتور (P.U. ) 14

ت) ضخامت فاصله هوایی 15

جدول (3-5) تأثیر ضخامت فاصله هوایی بر مشخصه های موتور (P.U. ) 15

ث) همانطور که گفته شد, یک وسیله نقلیه الکتریکی اغلب در ناحیه تضعیف میدان کار می کند 15

جدول (5-5) مقایسه بین پارامترهای دو موتور: طرح معمولی و طرح مخصوص 19

5-3) فاکتورهای احیا کنندگی (Regeneration Factors) 20

5-4) بررسی نمونه عملی 23

 

لینک کمکی