فایل ورد جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات :

دید کلی :
ظهور انواع نظریات درباره دولت در عرصه اقتصاد در دوران معاصر, لزوم روشن ساختن فایل ورد جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته اقتصاد

فایل ورد جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات

 

چکیده

ظهور انواع نظریات درباره دولت در عرصه اقتصاد در دوران معاصر, لزوم روشن ساختن فایل ورد جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست, فیزیوکرات, کلاسیک, مکتب تاریخی, نئوکلاسیک, کینز, دولت رفاه, هزینه مبادله اطّلاعات, انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف, وظایف, اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی, تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. 

 

مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت, مالکیت منابع, اصل عقلایی دخالت دولت, دیدگاه درباره دولت, رابطه دولت و بخش خصوصی, سیاستگذاری, تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی, تولید کالا‌های عمومی, تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی, توزیع مجدّد درآمد, توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریه دولت اسلامی در عرصه اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف, شیوه‌ها, ابزارها استقلال کامل دارد.

 

 

واژگان کلیدی:

دولت

دولت رفاه

اقتصاد اسلامی

عقاید اقتصادی

 

 

مقدّمه

دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن, نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در این مدت, گاه مردمی و گاه ضدّ مردمی بوده؛ گاه رفتاری عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌های اجتماعی برای تغییر دولت شکل می‌گرفت , هیچ مردمی, نبودِ دولت را در باور خود راه نمی‌داد؛ زیرا می‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعی می‌انجامد. وظایف دولت‌ها در گذر زمان , بر حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است.

 

 در قرون اخیر, دیدگاه‌های متعدّدی درباره نقش‌های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپا و دگرگونی‌های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی, مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقصادی رقم زده است. طیف گسترده دولت حدّاقلی و ژاندارمی تا دولت کمونیستی , و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع, باعث شده تصمیم گیری درباره انتخاب دولت مشکل‌تر شود.از سوی دیگر, در اقتصاد اسلامی, دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. با تعیین موقعیت جایگاه دولت اسلامی و رابطه آن با دولت‌های امروزی می‌توان عملکرد دولت‌های اسلامی و نتایج حاصله از حضور آن را حدس زد.

 

 

 

فایل ورد جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظریات
فهرست مطالب

جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد 1

چکیده 1

واژگان کلیدی: 2

مقدّمه 2

دولت در نظریات اقتصادی 3

2. دولت فیزیوکراسی 4

3. دولت کلاسیکی 5

6. دولت نئو کلاسیکی 6

7. دولت سوسیالیستی 7

8. دولت کینزی 7

9. دولت رفاه 7

10. دولت در نظریه انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست 8

11. دولت در نظریه هزینه مبادله 10

12. نظریه اطّلاعات 11

13. دولت در مکتب اقتصادی اسلام 12

اهداف دولت اسلامی 12

وظایف دولت اسلامی 13

اختیارات دولت اسلامی 15

مقایسه دولت اسلامی بادیگردولتها 18

1. هدف نهایی فعّالیت دولت 18

2. مالکیت منابع 19

3. اصل و عقلایی دخالت دولت 21

4. رابطه دولت وجامعه 22

5. دیدگاه درباره دولت 23

6. رابطه دولت و بخش خصوصی 23

7. سیاستگذاری 25

8. تامین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی 25

9. تولید کالاهای عمومی 25

10. تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و منفی 26

11. تولید کالاهای دارای انحصارطبیعی 27

12. توزیع مجدّد درآمد 28

13. توازن اجتماعی 28

14. شیوه‌ تصمیم‌گیری 29

نتیجه‌گیری 30

منابع و مأخذ 32

 

 

لینک کمکی